wz

Sekce » Přírodověda

Sekce

Obilniny a traviny

V září - na začátku vyučování přírodovědy si všimneme v souvislosti se žněmi nejznámějších obilovin. Stavbu jejich těla porovnáme s některými travinami z čeledi lipnicovitých.

Léčivé rostliny

Čtyři jednoduché testíky pro ověření znalostí vybraných léčivých rostlin - jejich poznávání.

Houby

Šest jednoduchých testíků pro ověření znalostí běžně se vyskytujích lesních hub - jejich poznávání.

Dřeviny

Šest jednoduchých testíků pro ověření znalostí základních dřevin - jejich poznávání.

Horniny a nerosty

Ke zkoumání potřebujeme sady hornin a nerostů, které jsou ve školách jako učební pomůcky. Žáci pracují samostatně ve dvou až čtyřčlenných týmech. Zkoumání včetně výstupů a kontroly zvládneme asi v pěti vyučovacích hodinách.

Přírodní společenstva

Seznamujeme se s rozmanitostí a proměnlivostí přírody. Pozorujeme a porovnáváme viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Seznamujeme se s pojmem ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. Věnujeme se rostlinám, houbám a živočichům v jednotlivých místech, kde žijí. Zkoumáme znaky jejich života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživu, stavba těla u některých nejznámějších druhů a jejich význam v přírodě i pro člověka. V základních přírodních společenstvech hodnotíme rovnováhu v přírodě, význam vzájemných vztahů mezi organismy.

Příroda - opakování

Opakování znalostí o přírodě a životním prostředí kolem nás. Opakování je připraveno pro závěr školního roku. Vzhledem k většímu množství připravených otázek lze testy spustit vícekrát.

1

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat