wz

Sekce » Vlastivěda

Sekce

Místo, kde žijeme

Začátek našeho školního putování po naší vlasti situujeme do 4. ročníku v rozsahu zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období asi poloviny školního roku. Obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 - 38 vyučovacích hodin, k tomu 2 hodiny kompletního opakování připraveného převážně pro žákovské týmy.

Starší historie

První část historického nahlédnutí do dějin českých zemí je zaměřena na starší dějiny od nejstaršího osídlení naší vlasti do třicetileté války (tedy do 17. století). Kapitola Starší české dějiny obsahuje osm tematických celků v rozsahu 31 vyučovacích hodin, k tomu 6 hodin kompletního opakování. Učivo probíráme ve čtvrtém ročníku od poloviny února do konce školního roku.

1

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat