wz

Sekce » Matematika

Sekce

Mírný rozjezd na začátku školního roku

Šest opakovacích listů k matematickému rozjezdu. Opakujeme pamětné sčítání a odčítání, příklady se závorkami a písemné sčítání.

Opakujeme ze 3. ročníku

Dvacet různorodých listů, ve kterých si zopakujeme učivo probírané ve 3. ročníku. Čeká nás hlavně pamětné počítání a písemné sčítání a odčítání.

Velká násobilka

Sedm listů na procvičování pamětného násobení a dělení dvojciferného (trojciferného) čísla číslem jednociferným.

Velká čísla

Procvičujeme zápis a čtení čísel, jejich seřazení podle velikosti, rozklad v desítkové soustavě. Nasadíme i jednoduché početní operace v souvislosti se slovními úlohami.

Písemné násobení

Tabulky s množstvím příkladů pro procvičování písemného násobení dvojciferným činitelem. Činitele zadaných příkladů zapíšeme do školního sešitu pod sebe a vypočítáme. Poté výsledky zapíšeme na správná místa do tabulky, nebo je přiřadíme k příkladům podle zadání a zkontrolujeme. U příkladu, který jsme zvládli vypočítat, si do sešitu zakreslíme hvězdičku.

Písemné dělení

Tabulky s příklady pro procvičování písemného dělení jednociferným dělitelem. Zadané příklady si zapíšeme do školního sešitu a vypočítáme. Výsledky a zbytky poté zapíšeme na správná místa do tabulky, nebo je přiřadíme k příkladům podle zadání a zkontrolujeme. U příkladu, který jsme zvládli vypočítat, si do sešitu zakreslíme hvězdičku.

Zlomky

Hry pro poznávání a zápis jednoduchých zlomků. Můžeme je doplnit rýsováním, vystřihováním, nalepováním a zapisováním vlastních zlomků.

Nestandardní úlohy

Nestandardní aplikační úlohy a problémy jsou připraveny v jednotlivých pracovních listech. Řešení úloh je nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky. Většinou zkoušíme různá řešení, znázorňujeme, vystřihujeme, přeskupujeme. Řešení úloh na listech je vždy individuální.

Opakovací příklady k učebnici

Sbírka některých příkladů k procvičování učiva rozšiřující učebnici včetně kontroly.

1

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat