wz

Sekce » Český jazyk

Sekce

Opakování z 3. ročníku

Deset opakovacích cvičení k aktivizaci probraného učiva v předchozích ročnících. Cvičení zahrnují protikladná slova, pravopis, slovní druhy, určování kategorií u podstatných jmen a sloves.

Čtení a psaní

Organizace hodin čtení tak, aby byly pro žáky přitažlivější. Žák má svobodnou volbu výběru článku z čítanky. Může si ho přečíst vlastním tempem. Poté si samostatně na počítači vyzkouší, jak porozuměl textu. Na čtení navazují hodiny tvůrčího psaní.

1

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat