wz

Velká čísla

Sekce

Procvičujeme zápis a čtení čísel, jejich seřazení podle velikosti, rozklad v desítkové soustavě. Nasadíme i jednoduché početní operace v souvislosti se slovními úlohami.

1) Zápis a čtení čísel
a) 1. cvičení - k číslu napsanému slovy přiřadíme správný číselný zápis
b) 2. cvičení - k číslu napsanému slovy přiřadíme správný číselný zápis
c) 3. cvičení - po přečtení zapsaných čísel k nim přiřadíme napsaná slova
d) 4. cvičení - po přečtení zapsaných čísel je do rámečků zapisujeme pomocí číslic
e) 5. cvičení - po přečtení zapsaných čísel je do rámečků zapisujeme pomocí číslic
f) 6. cvičení - v textu vyhledáváme čísla a zapisujeme je do tabulky
g) 7. cvičení - doplňujeme číselné řady ve sloupečcích
h) 8. cvičení - zapisujeme rozvinutý zápis čísel v desítkové soustavě
i) 9. cvičení - zapisujeme čísla podle jejich rozvinutého zápisu
j) 10. cvičení - podle zadání doplňujeme vynechaná čísla v tabulkách
k) 11. cvičení - podle zadání doplňujeme vynechaná čísla v tabulkách
l) 12. cvičení - podle zadání doplňujeme vynechaná čísla v tabulkách
m) 13. cvičení - poznáváme, o které číslo se jedná
n) 14. cvičení - převádíme různé jednotky

2) Opakování zápisu čísel, jednoduché číselné operace
- pracovní listy - vyhledáváme čísla, zapisujeme, počítáme "kolik let uplynulo" (všeobecné znalosti)

3) Porovnání čísel, číselné řady
a) 1. cvičení - porovnáváme dvojice čísel
b) 2. cvičení - řadíme čísla od nejmenšího po největší
c) 3. cvičení - řadíme čísla od největšího po nejmenší
d) 4. cvičení - řadíme názvy planet sluneční soustavy podle jejich průměru
e) 5. cvičení - doplňujeme čísla tak, aby vyhovovala zápisům

4) Zaokrouhlování čísel
a) 1. cvičení - doplňujeme správná čísla na základě zaokrouhlení
b) 2. cvičení - spojujeme čísla podle zaokrouhlení na tisíce
c) 3. cvičení - spojujeme čísla podle zaokrouhlení na stovky
d) 4. cvičení - spojujeme čísla podle zaokrouhlení na tisíce

5) Zápis čísel v desítkové soustavě, zaokrouhlování, řazení čísel
- pracovní listy - vyhledáváme čísla, vypisujeme je, zaokrouhlujeme, rozkládáme, řadíme podle velikosti (všeobecné znalosti)

6) Testík znalostí
- pracovní listy - píšeme zadaná čísla. rozkládáme v desítkové soustavě, čísla hned před a hned za, řadíme čísla podle velikosti


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat