wz

Přírodní společenstva

Sekce

Seznamujeme se s rozmanitostí a proměnlivostí přírody. Pozorujeme a porovnáváme viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Seznamujeme se s pojmem ekologie, ochrana přírody, životní prostředí. Věnujeme se rostlinám, houbám a živočichům v jednotlivých místech, kde žijí. Zkoumáme znaky jejich života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života, výživu, stavba těla u některých nejznámějších druhů a jejich význam v přírodě i pro člověka. V základních přírodních společenstvech hodnotíme rovnováhu v přírodě, význam vzájemných vztahů mezi organismy.

V lese - byliny, stromy, keře, ptáci, obojživelníci, plazi a bezobratlí (10 vyučovacích hodin) - metodický postup -
- druhy lesů - rostliny a houby v rostlinných patrech - savci v lese - ptáci v lese - další živočichové v lese - jednoduchá poznávačka podle obrázků - kartičky k procvičení poznávání rostlin, hub a živočichů -
- testíky: šest testíků k poznávání rostlin, hub a živočichů - 1. testík - 2. testík - 3. testík - 4. testík - 5. testík - 6. testík -

Ve vodě a u vody - rostliny a živočichové žijící ve vodě a u vody (9 až 10 vyučovacích hodin) - metodický postup -
- vody a jejich různé typy - živočichové ve vodě a u vody (ryby a ptáci) - živočichové ve vodě a u vody (další živočichové) -
- rostliny ve vodě a u vody kartičky k poznávání a procvičování živočichů a rostlin
- testíky: osm testíků k poznávání rostlin a živočichů - 1. testík - 2. testík - 3. testík - 4. testík - 5. testík - 6. testík7. testík - 8. testík -
- opakovací pracovní list: poznávačka rostlin a živočichů ve vodě a u vody

Na louce - rostliny a živočichové na loukách, stráních a pastvinách (8 až 10 vyučovacích hodin) - metodický postup -
- louka a její druhy - rostliny na loukách (1. část), rostliny na loukách (2. část), živočichové na loukáchkartičky k poznávání a procvičování živočichů a rostlin
- testíky: devět testíků k poznávání rostlin a živočichů - 1. testík - 2. testík - 3. testík - 4. testík - 5. testík - 6. testík7. testík - 8. testík - 9. testík -
- opakovací pracovní list: poznávačka rostlin a živočichů na louce

Na poli - příklady polních rostlin a živočichů (6 až 8 vyučovacích hodin) - metodický postup -
- pole a polní živočichové - rostliny na polikartičky k poznávání živočichů a rostlin
- testíky: šest testíků k poznávání polních rostlin a živočichů - 1. testík - 2. testík - 3. testík - 4. testík - 5. testík - 6. testík -
- opakovací pracovní list: poznávačka rostlin a živočichů na poli

U lidských obydlí - rostliny a živočichové v zahradách a sadech (6 až 8 vyučovacích hodin) - metodický postup -
- zahrady a sady (rostliny) - živočichové u lidských obydlí kartičky k poznávání a procvičování živočichů a rostlin
- testíky: šest testíků k poznávání rostlin a živočichů - 1. testík - 2. testík - 3. testík - 4. testík - 5. testík - 6. testík -
- opakovací pracovní list: poznávačka rostlin a živočichů u lidských obydlí


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat