wz

Opakování z 3. ročníku

Sekce

Deset opakovacích cvičení k aktivizaci probraného učiva v předchozích ročnících. Cvičení zahrnují protikladná slova, pravopis, slovní druhy, určování kategorií u podstatných jmen a sloves.

a) 1. cvičení - slova protikladná

b) 2. cvičení - opakování pravopisu

c) 3. cvičení - opakování pravopisu

d) 4. cvičení - určování slovních druhů

e) 5. cvičení - určování slovních druhů

f) 6. cvičení - opakování pravopisu

g) 7. cvičení - kategorie podstatných jmen

h) 8. cvičení - kategorie sloves

ch) 9. cvičení - opakování pravopisu

i) 10. cvičení - opakování pravopisu


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat