wz

Místo, kde žijeme

Sekce

Začátek našeho školního putování po naší vlasti situujeme do 4. ročníku v rozsahu zhruba od září do konce ledna až poloviny února, tedy na období asi poloviny školního roku. Obsahuje celkem 17 tematických částí v rozsahu 35 - 38 vyučovacích hodin, k tomu 2 hodiny kompletního opakování připraveného převážně pro žákovské týmy.

Poznáváme naši vlast :
- rozvržení učiva - zjišťování konkrétních informací: internetová učebnice -

A. Naše vlast :
Národ, základy státního zřízení a politického systému ČR, státní správa a samospráva, státní symboly a svátky

1) Naše vlast, Česká republika (2 - 3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - pracovní list -

2) Členění území České republiky, kraje a krajská města, orgány státní moci (2 - 3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - pracovní list -

3) Česká republika - demokratický stát (2 - 3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace -

4) Státní symboly ČR a státní svátky s opakovacím půllistem (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - hymna - pracovní list - opakuj -

5) Čtvrtletní opakovací práce (1 vyučovací hodina)
- popis a návrh - práce -

B. Domov, obec, krajina ČR (4. ročník) :
Místní a okolní krajina; region; povrch; vodstvo; rozšíření půd, rostlinstva a živočichů; vliv krajiny na život lidí; působení lidí na krajinu a životní prostředí; orientační body a linie; světové strany; mapy, počasí a podnebí, nerostné bohatství, průmysl
- výukové programy a hry k procvičování učiva a práce s příruční mapou České republiky - internetová učebnice -

6) Mapy a plány (3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - pracovní list -

7) Orientace v krajině (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami -

8) Povrch České republiky (3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - doplňovačka - didaktická hra - pracovní list -

9) Vodstvo České republiky (3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - doplňovačka - pracovní list -

10) Města České republiky (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - didaktická hra - pracovní list - smršťovka -

11) Počasí a podnebí (1 vyučovací hodina)
- popis vyučovací hodiny s prezentací - prezentace -

12) Půda a zemědělství (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - pracovní list -

13) Nerostné bohatství - suroviny a jejich těžba (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - pracovní list -

14) Průmysl - průmyslové závody - doprava (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - pracovní list -

15) Ochrana přírody - chráněná území a národní parky (1 vyučovací hodina)
- popis vyučovací hodiny s prezentací - prezentace -

16) Cestujeme po naší vlasti (3 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - prezentace - prezentace - prezentace -

17) V našem kraji - opakování (2 vyučovací hodiny)
- popis vyučovacích hodin s pomůckami - opakovací list - opakování -


Uživatelé musí být přihlášeni pro psaní komentářů.

Komentáře

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat